7 September 2014

Scandinavian airlines and the refusal of responsibility: a reply

SAS sent, through my travel agent, a reply to my grievance against them. In my previous posting, I explained in detail that I went to Stockholm airport in order to fly to Buenos Aires via Frankfurt, the flight was delayed, SAS refused to help me, and when I pointed out to them that they have a responsibility to do so, they replied that "out of all people, a Greek should not talk about responsibility".

The SAS letter is below (in Swedish). They basically say, without going into any specific details, "sorry, we are going to tell the people at the airport not to do this again" and that "we offer you a gift voucher in the amount of 20 Euros". Their reply shows that they still avoid to take any responsibility about the fact that they refused to help me, they do not mention at all the insult, and, in addition they insult me further: they offer me 20 (twenty!) Euros. That is, they insult me further! What do they think, that I am a beggar or what? I would rather they addressed my concerns directly, rather than offer me pennies. I told the travel agent to send the gift voucher back with the reply that I remain offended by their ridiculous gesture.

Amazing, isn't it?
Has anyone encountered a company that avoids responsibility as much as SAS (Scandinavian Airlines) does?

From: sascustomercare@sas.se
Sent: den 2 september 2014 12:02
Subject: SE- Customer Care 14-056336/JP (KMM6306571V29192L0KM)
Hej!
Det var mycket tråkigt att höra om bemötandet på Arlanda, och det är absolut inte så det ska gå till. Å SAS vägnar ber vi om ursäkt, och jag kommer att skicka vidare din feedback till personalansvarig på Arlanda och vi kommer internt att ta åtgärder så att detta ej sker igen.
Sen till själva ansvarsområdet så är informationen från LH samt från check in-personalen en sanning med modifikation. Vi hjälper enbart LH med incheckningen av väskor då det inte finns någon LH-representant på Arlanda. De är dock fortfarande ansvarig över resan, medan all information som läggs till och dras ifrån en biljett ska gå via dom som du har köpeavtalet med (inom de regelverk som resebyrån har givetvis). Det innebär att blir det en förändring i flygschemat ska den informationen skickas till resebyråerna som sedan ska informera passagerarna.
Dock är det annorlunda när det gäller ofrivilliga schemaändringar tätt inpå avgång. Rutinen är att det flygbolaget som påverkar reseplanen ska göra sitt bästa för att få passageraren vidare till sin slutdestination. Detta resulterar i att man antingen blir ombokad till en senare/tidigare flight, eller blir ombokad till ett annat flygbolag. Anledningen till varför SAS-personalen ville att du skulle resa vidare till Frankfurt är för att där skulle LH strukturera upp den nya resan till dig (då vi som sagt inte har någon LH-representant på Arlanda). Sen går vi även över till Star Alliance-samarbetet, vilket innebär att de olika biljettkontoren, ex. LH och SAS, kan endast använda sig av de egna flighterna. Hade passageraren rest till Frankfurt, hade personalen där kunnat använda sig av resterande Alliance-flyg för att ta sig vidare till Buenos Aires.
Dock innebär inte detta att vi har uppträtt korrekt, utan jag vill erbjuda passageraren ifråga en kompensation för dåligt bemötande med en giftvoucher till ett värde av EUR20. Vänligen återkom med hemadress så skickar vi dessa med posten så fort vi kan.
Hjälp oss att bli bättre! Klicka på bifogad länk och besvara några enkla frågor om hur du upplevde din e-postkontakt med oss. Tack för att du vill hjälpa oss att ytterligare förbättra vår service.
https://www.csatfeedback.com/se.ashx?s=5C0A2BE22FB1440C
Med vänlig hälsning
Josefin
Customer Care Team
SAS Visit us at flysas.com


No comments:

Post a comment
T H E B O T T O M L I N E

What measure theory is about

It's about counting, but when things get too large.
Put otherwise, it's about addition of positive numbers, but when these numbers are far too many.

The principle of dynamic programming

max_{x,y} [f(x) + g(x,y)] = max_x [f(x) + max_y g(x,y)]

The bottom line

Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender.
(Our hours are minutes when we wait to learn and centuries when we know what is to be learnt.) --António Machado

Αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω.
(Those who do not know geometry may not enter.) --Plato

Sapere Aude! Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!
(Dare to know! Have courage to use your own reason!) --Kant